Získejte 100.000 Kč za vaši svatební fotografii

Příběh, který může být i o vás

Svatba je jedním z nejvýznamnějších dnů v životě. Ty nejlepší okamžiky, jako výměna snubních prstýnků, cesta svatebním špalírem nebo první novomanželský tanec, zůstanou navždy zachyceny na stránkách rodinného fotoalba. Majitel módní značky Pánské obleky BANDI se rozhodl letos opět ocenit nejpovedenější svatební snímek roku.

Zaslali jste vaše fotografie ze svatby konané v roce 2021? Právě vy můžete získat mimořádnou odměnu 100.000 Kč, kterou můžete využít například na svatební cestu nebo si pořídit výbavu do domácnosti, po které jste vždy toužili. V současné chvíli probíhá výběr té nejlepší fotografie a brzy se dozvíte, jestli to je zrovna ta vaše.

Který snímek z roku 2020 byl oceněn jako nejlepší?

Novomanželské páry měly i v roce 2020 šanci získat 100.000 Kč za svatební fotografii ženicha v elegantním obleku BANDI. Možnost obdržet štědrý svatební dar přilákala stovky nevěst, ženichů a svatebčanů, kteří se rozhodli poslat své nádherné snímky. Není proto divu, že nebylo vůbec jednoduché vybrat ten nejlepší. Jak se k tomu vyjádřil majitel módní značky Pánské obleky BANDI?

"Bylo velmi těžké vybrat fotografii, která by byla nejlepší nebo nejhezčí. To ani nelze. Všechny svatební snímky zachycují jedinečnou atmosféru, kterou má svatební fotografie mít. Spolu se všemi členy komise jsme se snažili být ve výběru maximálně spravedliví a objektivní. I v letošním roce přišlo mnoho nádherných fotografií a museli jsme vybrat pouze jednu. Věřte, že nám to připadalo téměř jako nadlidský úkol. Přiklonili jsme se nakonec ke snímku, ze kterého vyzařuje ta pravá svatební atmosféra s dokonale barevně sladěným manželským párem. I takové detaily rozhodují, když máte před sebou nepřeberné množství nádherných snímků," okomentoval náročný výběr Andrej Bandi Vámoš.

Z hlavní odměny ve výši 100.000 Kč se mohli radovat manželé Zouharovi.

Oblékněte nejen ženicha ZDARMA

Věděli jste, že u BANDI můžete pořídit ženichovi, tátovi a dalším členům rodiny nebo přátel značkové oblečení úplně zadarmo? A to v případě, pokud využijete jedinečné akce 3 + 1 nejdražší ZDARMA. Ušetříte tak tisíce korun. Navštivte vaši nejbližší prodejnu BANDI v doprovodu 3 přátel nebo rodinných příslušníků. Pokud si všichni čtyři pořídíte například obleky za 6.799 Kč, za 6.999 Kč, za 7.899 Kč a za 12.599 Kč, získáte ten nejdražší zcela ZDARMA. Podívejte se, kde najdete vaši nejbližší značkovou prodejnu Pánské obleky BANDI.

Vyhlášení

Z přihlášených fotografií vybere komise v čele s majitelem značky Pánské obleky BANDI nejkrásnější snímek. Vybranému účastníkovi společnost BANDI VAMOS a. s. nabídne uzavření licenční smlouvy o užití fotografií, na základě níž bude účastníkovi vyplacena odměna 100.000 Kč. Buďte u toho!

Datum vyhlášení

28. 2. 2022

Co můžete získat

Odměnu 100.000 Kč

Podmínky

 • Pořadatelem této události je módní značka Pánské obleky BANDI (BANDI VAMOS a.s., se sídlem Kotkova 271/6, Ostrava-Vítkovice, 703 00, IČ: 29450331, dále jen „BANDI“)
 • Zúčastnit se mohou pouze osoby starší 18 let.
 • Události se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti BANDI, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Registrovat se, nahrávat fotografie a souhlasy se zveřejněním můžete pouze do 31. 12. 2021. Fotografie, které nebudou mít po tomto datu nahrány platné souhlasy všech osob, nebudou postoupeny do výběru komise.
 • Po ukončení registrace, komise v čele s majitelem značky BANDI, vybere z přihlášených fotografií splňujících všechny podmínky tu nejlepší.
 • Zaregistrujte se pomocí formuláře. Doporučujeme poslat více než 1, maximálně však 10 fotografií ženicha z vaší svatby.
 • Ženich na sobě musí mít oblek módní značky BANDI (ostatní doplňky toto splňovat nemusí).
 • Na snímcích může být i nevěsta a svatební hosté.
 • Všechny osoby zachycené na fotografii musí vyplnit formulář obsahující souhlas všech těchto osob s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely a nahrát ho do profilu ve formátu PDF nebo JPEG. Bez tohoto souhlasu všech osob nemohou být fotografie zařazeny do výběru.
 • Všechny nezletilé osoby zachycené na fotografiích musí mít rovněž vyplněný formulář obsahující souhlas zákonného zástupce s uveřejněním fotografie a s jejím zpracováním pro reklamní účely. Formulář musí být podepsaný zákonným zástupcem nezletilé osoby.
 • Nahrávání svatebních fotografií a registrace jednoho páru je možná pouze z jedné e-mailové adresy. Pokud dojde k registraci a nahrání stejných snímků jednoho páru z více e-mailových adres, bude se vždy počítat pouze první registrace.
 • Fotografie musí být pořízena v listopadu či prosinci roku 2020 nebo v roce 2021.
 • Fotografie zasílejte pouze v barevné podobě. Černobílé ani jinak zabarvené fotografie nebudou schváleny.
 • Fotografie zasílejte pouze ve formátu JPEG.
 • Fotografie nesmí obsahovat loga, texty, reklamu, nevhodný a sexuální obsah či jinou grafiku.
 • Kromě těchto kritérií fotografie nemusí splňovat žádná pravidla aranžmá, kreativitě se meze nekladou.
 • Podmínkou získání odměny je, že všechny zaslané snímky vlastníte v tiskové kvalitě odpovídající nejméně 12 Mpx a vlastníte také autorská práva k těmto fotografiím.

 • Podmínkou uzavření smlouvy je, že vlastník oceněné fotografie poskytne společnosti BANDI autorská práva k fotografiím, souhlas k jejich případnému dalšímu zpracování a celoplošné propagaci a zajistí udělení uvedeného souhlasu také od všech ostatních osob zachycených na fotografiích.
 • V případě neposkytnutí/nezajištění tohoto souhlasu nebude odměna vyplacena.
 • V případě odebrání souhlasu ze strany vlastníka oceněné fotografie nebo kterékoli osoby zachycené na těchto fotografiích musí být odměna vrácena, pokud již byla vyplacena.
 • V případě, že nejste autorem přihlášených fotografií (např. pokud pro vás fotografie pořizoval profesionální fotograf), doporučujeme, abyste si ve smlouvě s autorem výslovně sjednali, že vám autor uděluje licenci k užití fotografií v maximálním možném rozsahu. Doporučujeme také, aby vás smlouva s autorem zejména opravňovala k následujícímu užití fotografií:
  • k užití fotografií v původní, zpracované i jinak změněné podobě
  • k užití všemi způsoby užití, zejména rozmnožování díla, rozšiřování díla a ke sdělování díla veřejnosti
  • k užití k soukromým i komerčním účelům
  • k užití v neomezeném rozsahu
  • nejste povinni uvádět označení autora
  • jste oprávněni udělit třetí osobě podlicenci k fotografiím nebo jejich části
  • jste oprávněni postoupit licenci k fotografiím i bez souhlasu autora
  • licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k fotografiím
  • autor na vás převádí veškerá svá majetková práva, která mu jako výrobci fotografického díla náleží dle autorského zákona
 • Vyhlášení proběhne nejpozději 28. 2. 2022.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny podmínek události nebo i jejího zrušení.

Nenašli jste, co vás zajímalo? Přečtěte si nejčastěji kladené otázky.